ייעוץ לביטוח שיניים

פוליסת ביטוח השיניים, על כיסוייה הביטוחיים והטיפוליים השונים, מותאמת לצרכים הספציפיים של הגוף (קולקטיב/אירגון/מפעל) המבקש לרכוש ביטוח שיניים לעובדים, ונקבעת מראש על ידי בעל הפוליסה בסיוע היועץ - פרופ' יוסי אנייס.

הייעוץ של פרופ' אנייס יכול להיות באחד מהמצבים הבאים:

ייעוץ בביטוח שיניים לקבוצות - על בסיס אובליגטורי

מצב בו המעביד/מעסיק משתתף בתשלום פרמית הביטוח במלואה או בחלקה והצטרפות העובדים הנה על בסיס אובליגטורי (כלל העובדים או מרביתם מצטרפים לביטוח). בני המשפחה מצטרפים על בסיס פרטני וולנטרי.

Subscribe to RSS - ייעוץ לביטוח שיניים