ייעוץ לביטוח שיניים

פוליסת ביטוח השיניים, על כיסוייה הביטוחיים והטיפוליים השונים, מותאמת לצרכים הספציפיים של הגוף (קולקטיב/אירגון/מפעל) המבקש לרכוש ביטוח שיניים לעובדים, ונקבעת מראש על ידי בעל הפוליסה בסיוע היועץ - פרופ' יוסי אנייס.

הייעוץ של פרופ' אנייס יכול להיות באחד מהמצבים הבאים:

ייעוץ בביטוח שיניים לקבוצות - על בסיס אובליגטורי

מצב בו המעביד/מעסיק משתתף בתשלום פרמית הביטוח במלואה או בחלקה והצטרפות העובדים הנה על בסיס אובליגטורי (כלל העובדים או מרביתם מצטרפים לביטוח). בני המשפחה מצטרפים על בסיס פרטני וולנטרי.

פוליסה זו נהוגה ב:

 • קולקטיבים
 • ארגונים
 • מפעלים
 • קבוצות מועסקים
 • מקומות עבודה
 • וכד'

ייעוץ בביטוח שיניים לקבוצות - על בסיס הצטרפות פרטנית וולנטרית

מצב בו המעביד/מעסיק לעיתים משתתף בתשלום חלקי של פרמית הביטוח ולעיתים אינו משתתף כלל. והצטרפות העובדים הנה על בסיס פרטני - וולנטרי (העובדים מצטרפים ע"פ בחירתם), וגם בני משפחה מצטרפים על בסיס פרטני וולנטרי. פוליסה זו נהוגה ב:

 • קולקטיבים
 • ארגונים
 • מפעלים
 • קבוצות מועסקים
 • מקומות עבודה שמספר העובדים עומד על לא פחות מ- 50.
 • וכד'

ביטוחי שיניים מיוחדים לקבוצות סיכון

כאשר המעביד/מעסיק משתתף בתשלום פרמית הביטוח במלואה או בחלקה והצטרפות העובדים הנה על בסיס אובליגטורי (כלל העובדים או מרביתם מצטרפים לביטוח), ואילו בני המשפחה מצטרפים על בסיס פרטני וולנטרי.

פוליסה זו נהוגה ב:

 • קולקטיבים
 • ארגונים
 • מפעלים
 • קבוצות מועסקים
 • מקומות עבודה שמספר העובדים עומד על פחות מ-150
 • וכד'